Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Susan B. Anthony, rösträttsvykort, baksida

Vykort. Adressat: Doktor Gulli Petrini, Wäxjö.
Text: Söndagen d. 20de är avskild för Tierp. (Skutskär har inte svarat än). Men lördagen d. 19de vill V.U. ha oss (Kongresskommiterade) på ett sammanträde på e.m. hos fru Boheman. Kan du Uppsala en dag i den påföljande veckan i stället. Det är ju så nära! Din S.H. (?)
Brevkort. Carte postale. Utgivet av FKPR, Göteborg.

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Göteborg| Sverige| Petrini, Gulli| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt|

Se också: Susan B. Anthony, rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen