Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Carrie Chapman Catt, 2, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Carrie Chapman Catt, 1859-1947.
Text: Every happening in the big world now points to the speedy coming of woman's political freedom  her ?, her needs, her mighty ? struggle are act(?) leeding her on to liberty there ? ? power which can stay its progress justice ? be done.
A 11

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| USA| Catt, Carrie Chapman

Se också:
Carrie Chapman Catt, 2, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen