Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Carrie Chapman Catt, 2, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Carrie Chapman Catt, 1859-1947.
Text: Every happening in the big world now points to the speedy coming of woman's political freedom  her ?, her needs, her mighty ? struggle are act(?) leeding her on to liberty there ? ? power which can stay its progress justice ? be done.
A 11

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| USA| Catt, Carrie Chapman

Se också:
Carrie Chapman Catt, 2, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

KvinnSam är obemannat från 10 juli till 26 juli. Under denna period kan vi inte svara på frågor eller ta fram arkivmaterial till vår specialläsesal. Våra samlingar och studieplatser inuti Humanistiska biblioteket är fortfarande tillgängliga för besökare.

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen