Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Carrie Chapman Catt, 1, rösträttsvykort, baksida

Vykort. Till Fil.stud. Fröken Märta Tamm, Drottninggat 2, Upsala
Text: Sthlm d. 9.2.11.
Kära Märta! Tack för kortet. Heidenstams 2:a del kan Du få för 1,70 kr. Om Du önskar, rekvirerar jag den fr. förlaget, när nästa häfte av Sch. o W. (?) utkommer. Om tisdag kl. 2 går Elektra av stapeln.
Hj. hälsningar fr. Hildur
Brevkort. Carte postale. Utgivet av FKPR, Göteborg.
A 11

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| 1910-talet| Göteborg| Sverige| 1911| Tamm, Märta| | Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt

Se också: Carrie Chapman Catt, 1, rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen