Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Carrie Chapman Catt, 1, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Carrie Chapman Catt, 1859-1947, profil. Hon har vit höghalsad spetsblus och jacka eller klänning med puffärmar.
Text: Vi skola göra vår rösträtt värdig den ädlaste kvinnlighet, sätta rättfärdighet och ädelmod som politikens mål; vi skola visa att modern är en bättre mor, när hon även är en fri medborgare, visa att hem och samhälle höra oskiljaktigt samman och utgöra ett bålverk för en nations storhet, när inom dess murar tronar en drottning såväl som en konung med lika stor makt i staten.
Utgivet av FKPR, Göteborg.
A 11

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| 1910-talet| Göteborg| Sverige| USA| 1911| | Catt, Carrie Chapman| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt

Se också:
Carrie Chapman Catt, 1, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen