Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Nils Edén, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Nils Edén, 1871-1945, statsminister 1917-1920, liberal. Text: Det är icke bara på manlighet, som Europas samhällen, som Sveriges folk och samhälle skola hava att bygga, om de vilja bygga en verkligt livsduglig framtid. Det är på det idéinnehåll, som går vidare och djupare och som omslutes i begreppet mänsklighet, i vars namn både män och kvinnor kunna mötas till gemensamt arbete, var och en på sitt sätt och efter sin läggning, för det allmänna bästa, för folket, och jag säger utan tvekan: också för riket.
(Ur statsministerns anförande vid kvinnorättsdebatten i riksdagen den 27 april 1918.)
Brevkort. Ingen adressat. Oskrivet.
A 43

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| 1918| män| Edén, Nils| 1910-talet|

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen