Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Teckning av Mont Blanc, WILPF, Danmark

Läskpapper med teckning av Mont Blanc. Text: Dette traekpapir tilhörer ... og er sendt mig paa Folkeforbundsdagen 1931 af Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Dansk afdeling, den samme forening der i 1930 sendte danske skolebörn et bogmaerke med sangen "Vi priser de grönklaedte höje". Skitse af Mont Blanc med Genève, hvor Folkeforbundet har sit samlingssted.
B 36 kartong 6

Ämnesord:
opinionsbildning| Danmark| 1930-talet| Schweiz| fred| Women's International League for Peace and Freedom|

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen