Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Women want to prevent that! Vykort, baksida.

Vykort adresserat till Mr. Franklin Roosevelt, med en bön att han ska använda sitt inflytande för att samla världens demokratier för fred. Text och adress förtryckta, finns även i en fransk version.
B 36, kartong 11

Ämnesord:
opinionsbildning| 1930-talet| fred

Se också: Women want to prevent that! Vykort, framsida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen