Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

John Stuart Mill, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av John Stuart Mill, 1806-1873.
Text: På vilka villkor och med vilka inskränkningar man än medgiver mannen rösträtt - det finnes icke en skugga av skäl att icke medgiva kvinnan samma rätt på samma villkor.
Brevkort utgivet av FKPR, Göteborg.
A 43

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Göteborg| | Storbritannien| Mill, John Stuart| män| 1910| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt

Se också:
John Stuart Mill, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen