Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Neighbors should be friends

Teckning av tre personer som representerar USA, Uncle Sam, Mexico och Canada. Text: Neighbors should be friends. Vykort.
Utgivet av National Council for the Prevention of War.
B 36 E I:2

Ämnesord:
opinionsbildning| USA| 1920-talet| fred

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen