Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Ella Billing, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Ella Billing, född Wulff. Text: Såsom mödrar för ett kommande släkte bjuder oss vår ansvarskänsla att kraftigt deltaga i kampen för ernående av hel och full medborgarrätt.
Brevkort. Utan utgivare. Ingen adressat. Oskrivet.
A 43

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| Billing, Ella

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen