Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Rösträtt för kvinnor 2, rösträttsvykort

Vykort. Brevkort utgivet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Med svenska flaggan och ett sigill med Fru Justitia, rättvisans gudinna, och texten Jus sufraggii. Kortet propagerar för ett möte med anledning av att riksdagen ska behandla rösträttsfrågan (1917).
A 10:4

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| 1917| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt|

Se också:
Rösträtt för kvinnor 2, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen