Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Lydia Wahlström, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Lydia Wahlström, 1869-1954. Brevkort utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt. L. W. var filosofie doktor i historia och yrkesverksam som lärare. Under sin studietid grundade hon Uppsala kvinnliga studentförening och blev dess första ordförande.
1978:485, A 43

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| | Wahlström, Lydia| lärare| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt| kunskap| Upsala Kvinnliga Studentförening| historia| historiker

Se också:
Lydia Wahlström, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen