Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Ann Margret Holmgren, rösträttsvykort

Vvykort. Porträtt av Ann Margret Holmgren, f. Tersmeden, 1850-1950. Text: Lyssna, och ni skall höra hur det ropar efter moderlig ömhet överallt i det allmänna livet. Hur många späda spirande plantor frysa inte bort bara av brist på den värme och känsla, som kvinnan skulle tillföra det offentliga livet, om hon finge medansvarighet.
Hon behövs vid valet av representanter och rättvisan fordrar att också hon får full medborgarrätt.
En viktigare fråga finns i närvarande stund inte för oss kvinnor - knappast heller för samhället.
1978:527, A10:5

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Göteborg| Sverige| Holmgren, Ann Margret| 1907| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt|

Se också:
Ann Margret Holmgren, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen