Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Rösträttsmöte, Visingsö 1915

Från De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte i Huskvarna 19 och 20 juni 1915. Ellen Key, framför rösträttstandaret, höll tal på Visingsö den 20 juni om Kvinnovilja och kvinnomakt.
I förgrunden damer med hattar.
Exteriör
1978:684, "Hist. om kvinnan"

Ämnesord:
rösträtt| Sverige| möten| Key, Ellen| Visingsö

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen