Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Studenter på Fogelstad

Baksidestext: "Dean" avtackas som ordf. i Student och gymnasistfören. i Fogelstads park 1918. Tillhör Magda Bergström.
B 7a F:3

Ämnesord:
Sverige| studenter| Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad| Hermelin, Honorine| kunskap| 1910-talet

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen