Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Biblioteket på Fogelstadsskolan

Avlångt bord med sex stolar, kruka med tallris. Bokyllor längs vänstra väggen, del av en världskarta på högra väggen. Interiör.
B 7b, F II:5

Ämnesord:
Sverige| Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad| inredning

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen