Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911, baksida

Baksida till fotot Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911, med namnen på de 12 rösträttsmarskalkarna.
A 67:6, 1978:997

Ämnesord:
rösträtt| Stockholm| 1911| Tamm, Märta| Mattsson, Lydia| Hennings, Beth| Odencrantz, Elin| Pettersson, Karin| Lamm, Alfhild| Wästberg, Barbro| Svanström, Elin| Andén, Eva| Helander, Emmy| Fischer, Ida| Cronquist, Maja|

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen