Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911

Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911.
12 studentmarskalkar utanför en byggnad (Stockholms stadshus?), i mitten ett standar med texten International Woman Suffrage Alliance - Hustice. Från vänster till höger: Märta Tamm, Lydia Matsson, Beth Hennings, Elin Odencrantz, Karin Pettersson, Alfhild Lamm, Barbro Wästberg, Elin Svanström, Eva Andén, Emmy Helander, Ida Fischer, Maja Cronquist.
Marskalkarna har långa studentklänningar, studentmössor och tvåfärgade band över höger axel och knutna vid vänster höft.
A 67:6, 19978:997

Ämnesord:
rösträtt| Stockholm| Sverige| 1911| möten| Tamm, Märta| Mattsson, Lydia| Hennings, Beth| Odencrantz, Elin| Pettersson, Karin| Lamm, Alfhild| Wästberg, Barbro| Svanström, Elin| Andén, Eva| Helander, Emmy| Fischer, Ida| Cronquist, Maja|

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen