Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Emilia Fogelklou

Emilia Fogelklou (1878–1972), Sveriges första kvinnliga teologie kandidat. Gästlärare på Fogelstad. Delegat på fredskongressen i Haag. Porträtt.
A 123:11

Ämnesord:
Sverige| Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad| kunskap| Fogelklou, Emilia| lärare| teologer| fred

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen