Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Danske Kvinders Valgretstog, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida.
The address to be written here:
Adressat: Dr. Gulli Petrini, Kvinnans politiska Rösträtt, Växjö, Sverige. Överstruket, med blyerts ändrat till Drottningatan 106 Stockholm, även det överstruket och ändrat till Majgården, Herserud, Lidingö
This space for communication
Text: Kobenhavn 3-7-15
Tak for Hilsenen og Lykonskningen i Anledening af vor vellykkedes Demonstration. Tak for Deltagelse fra Sverige.
Deres Eline(?) Hansen
Tryckt text: Danske Kvinders Valgretstog d. 5 Juni 1915. Kongen taler paa Amalienborg Slotsplads.
A 10:4, 1978:525

Ämnesord:
rösträtt| Sverige| demonstrationer| Danmark| Petrini, Gulli| 1910-talet| 1915

Se också: Danske Kvinders Valgretstog, rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen