Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Europa, rösträttsvykort

Rösträttsvykort. Europakarta.
Text: De enda länder i Europa där kvinnorna ha politisk rösträtt
Finland 3,1 milj. innev.
Norge 2,4 -" -
Danmark 2,9 - " -
Hela Europas innevånareantal 447 miljoner

Norge, Finland, Danmark är mörkgula, övriga länder vita. Baksidan blank, ingen adressat. Tryckt: Brefkort, Carte postale. Till vänster: Plats för skriftligt meddelande, till höger: Adressen anbringas här.
A 10:4, 1978:514

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| Norden| Europa

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen