Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Rösträtt, Norden, rösträttsvykort

Vykort. Text: NU ha Danmarks kvinnor fått rösträtt!
I Finland o. Norge ha kvinnorna redan förut rösträtt
NÄR få Sveriges kvinnor rösträtt?
Därunder två prickade linjer
Baksidan tom.
A 10:4, 1978:517

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Sverige| Norden

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen