Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Sjätte världskongressen, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida.
Adressat: Fil. Dokt. Fru Gulli Petrini, Växiö
Text: Malmö 16/12 10.
Gläder mig över din och vår saks seger i eder stad. Hjärtlig lyckönskan! Här blev det förstås pandekage. Tack för senast här!
Hälsningar!
Naëmi
Brevmärke med texten "VI internat. Kvinnorösträttskongressen i Stockholm
Utgivet av L.K.P.R., Stockholm, Carl Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm
A 10:6

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| 1910-talet| Stockholm| Sverige| | Petrini, Gulli| 1910| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt

Se också: Sjätte världskongressen, rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen