Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Finland, Norge ..., rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida
Adressat: Doktor Gulli Petrini, Wexiö
Text: K. Gulli! Tack för brevet, äplen(?) skall jag sända till din "son" när du säger vilken dag. Jag satte in en annons i Dagny i senaste numret. Vet du någon som vill ha har jag gott om dem. Nu vet jag ej hur jag ställa(?) för mig. Jag ville ha ett föredrag om vår senaste kongress men Ella kan ej komma o Ellen Hagen är för långt. Nu står mitt hopp till dig att du kan säga lite om kongressen, ty vi ha beslutat att ? 24de nov. skaffa pengar till den genom en del försäljning av endast ätbara saker, de ska försäljas på auktion. Du har väl talat i Vexiö om den. Sänd mig ett ord!
Brefkort, Carte postale, utgifvet af F.K.P.R. Stockholm. Stämplat 1910.
A 10:6

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| 1910-talet| Hagen, Ellen| Stockholm| Sverige| | Petrini, Gulli| 1910| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt

Se också: Finland, Norge ..., rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen