Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Hjalmar Öhrvall, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida. Adressat: Fil Dr Gulli Petrini, Drottninggatan 106(?), Rt. 9029, Stockholm
Text: Ups. 8.9.1914
Har med djupt deltagande hört att du är sjuk och måste ligga ännu länge. Måtte du sedan få bli raskt återställd önska vi hjärtligen! Om du orkar läsa så sändes samtidigt ett skoltal, uppbyggligt för de nyblivna studentskorna!!!! Och för litet var av oss.
Hj. hälsningar från make och barn. Din tillg. E. H.
Brevkort, Carte postale, utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
A 10:5

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| 1910-talet| Uppsala| Sverige| | Petrini, Gulli| 1914| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt| Öhrvall, Hjalmar

Se också: Hjalmar Öhrvall, rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen