Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

Hjalmar Öhrvall, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Hjalmar Öhrvall, 1851-1929, fysiolog och folkbildare, medlem i studentföreningen Verdandi.
Text: Kvinnans rösträtt är för mig en fråga om rättvisa, icke en partifråga.
A 10:5

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| 1910-talet| Uppsala| Sverige| | män| 1914| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt| Öhrvall, Hjalmar

Se också:
Hjalmar Öhrvall, rösträttsvykort, baksida

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen