Göteborgs universitetsbibliotek: Bilddatabas - Detaljvy

Ny sökning

 

A. N. de Condorcet, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida. Adressat: Dr Gulli Petrini, Wäxjö.
Text: Lyckorna, lördag.
Nu är det längesedan vi hörde av varandra! Jag har varit i Moholm(?), Lidköping och Örebro. Blir här till d. 16de. Här är så skönt! Vi bada ännu i havet! - Du hugnade Dagny med en utmärkt artikel. Kan du få den än mer spridd? Lämpar den sig icke för A. K.? (?) - Vad är det (?) ha för sig i Sthlm? Måtte det inte lyckas. Låt mig höra av dig.
Din E. H.
Brevkort, Carte postale, utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt.
A 10:5

Ämnesord:
rösträtt| opinionsbildning| Uppsala| Sverige| Petrini, Gulli| Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt|

Se också: A. N. de Condorcet, rösträttsvykort

De flesta bilder i Bilddatabasen är fria. Det ankommer på användaren att undersöka om eventuell upphovsrätt föreligger. Vid publicering måste upphovsmannens (konstnär, fotograf etc.) och universitetsbibliotekets namn finnas med vid bilden eller i bildförteckningen. Det anges på följande sätt:
Upphovsmannens namn. Reproduktion: KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek
Ladda ner bild

Kontaktinformation

KvinnSam

Box 222
405 30 GÖTEBORG

Besöksadress:
Humanistiska biblioteket
Renströmsgatan 4

KvinnSams personal
Kontaktformulär
Föreslå inköp

Snabbvägar

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen