Anna Whitlock, rösträttsvykort, baksida

Vykort, baksida. Adressat: Doktor Gulli Petrini Text: Upps. 14.2.10 I Skutskär och Tierp skall du ta Kp:R. + landstingsvalens betydelse + den nya "upptäckten". Uppsala ber då ödmjukt att få ha den 25te stående öppen ännu något. Det har trasslat sig litet genom ändringen. Din. E: H. Utgivet av FKPR, Göteborg. A 10:5