Fredskongressen i Haag

Fredskongressen i Haag 1915. Konferenssalen vid fredskongressen i Haag 1915. I nedre högra hörnet syns delar av den svenska delegationen, bl.a. Elin Wägner, Matilda Widegren och Emilia Fogelklou. Interiör. Foto: M. M. Couvée, La Haye. B 36