Fredskongressen i Haag

Fredskongressen i Haag 1915. Foto från konferenssalen, i bakgrunden presidiet. De flesta delegater står upp, vända mot kameran. Interiör. Foto: M. M. Couvée, La Haye. B 36