Det enda landet i Norden ..., rösträttsvykort

Vykort. Karta över Norden, Sverige vitt, övriga länder orange. Text i Sverige: Det enda land i Norden där kvinnorna ej ha rösträtt. Text överst till vänster: Politisk rösträtt för kvinnor: Finland 1906 Norge 1907 Danmark 1915 Sverige ? A 10:4 1978:513