Ingrid Arpi

Gymnastikdirektör Ingrid Arpi. Porträtt, från Alfred Dahlgren, Uppsala. Årtalet 1903 är inpräglat under namnet "Ingrid". A 67:6, 1978:951