Fredskongress i Luhacovice, exekutivkommitténs presidium

Fyra kvinnor i presidiet för WILPF:s exekutivkommitté runt ett bord, vid den nionde internationella kongressen i Luhacovice, Tjeckoslovakien, 1937. Interiör. Baksidestext: IKFF. IX. kongress, Luhacovice 1937. Exekutivkom:s presidium. Gertrud Baer, Mahatma Hamid Ali, Clara Ragaz, Cor Ramondt-Hirschmann. B 36 kartong 11