Frid på jorden, vykort

Teckning av jordklotet, ovanför den texten "Frid på jorden". I nederkanten texten "De kvinnliga fredsorganisationernas Centrala samarbetskommitté, Stockholm". Vykort, 1930-talet. B 36, kartong 6