Selma Lagerlöf, vykort, baksida

Nyårshälsning från Vilma Glücklich till Matilda Widegren, daterat Budapest, den 29. XII. 1920. Tryck: Kladja a Feministák Egysülete (ung. Utg. av Feministiska förbundet), Budapest, V., Mária Valéria-utca 12. B 36 E I:1