Rösträtt för kvinnor 2, rösträttsvykort, baksida

Vykort. Rösträtt för kvinnor, svenska flaggan, baksida Brevkort, Carte postale, utgivet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. I vänstra hörnet Justitia, samma som på framsidan. Adressat: Fil. Dr. Fru Gulli Petrini, Drottninggatan 106, Sthlm N. Ingen annan text. Poststämplat 10.6.17.