Rösträtt för kvinnor 2, rösträttsvykort

Vykort. Brevkort utgivet av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Med svenska flaggan och ett sigill med Fru Justitia, rättvisans gudinna, och texten Jus sufraggii. Kortet propagerar för ett möte med anledning av att riksdagen ska behandla rösträttsfrågan (1917). A 10:4