Frigga Carlberg, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Frigga Carlberg, 1851-1925. Text: För rättfärdighets skull. Brevkort utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt. Ingen adressat. Oskrivet. 1978:486, A 43