Lydia Wahlström, rösträttsvykort

Vykort. Porträtt av Lydia Wahlström, 1869-1954. Brevkort utgivet av Uppsalaföreningen för kvinnans politiska rösträtt. L. W. var filosofie doktor i historia och yrkesverksam som lärare. Under sin studietid grundade hon Uppsala kvinnliga studentförening och blev dess första ordförande. 1978:485, A 43