Sommarmöte vid Fogelstad

Tolv kvinnor, en med studentmössa, runt ett bord. Exteriör. Baksidestext: Sommarmöte vid Fogelstad. X = Dagny Thorvall, xx = Agda Hedvall, föreståndare för Södergården, till höger om henne Emilia Fogelklou(?). B 9:101