Rösträttsmöte, Visingsö 1915

Från De svenska kvinnornas tredje allmänna rösträttsmöte i Huskvarna 19 och 20 juni 1915. Ellen Key, framför rösträttstandaret, höll tal på Visingsö den 20 juni om Kvinnovilja och kvinnomakt. I förgrunden damer med hattar. Exteriör 1978:684, "Hist. om kvinnan"