Möte, FKPR, Föreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1903-21

Möte, interiör. Banderoll med texten 1903-1921 Rösträtt för kvinnor. I talarstolen Ellen Key, runt henne sittande kvinnor, i bakgrunden stående vitklädda kvinnor med standar för FKPR:s olika lokalavdelningar - Arvika, Ronneby, Eskilstuna, Kristianstad, Stockholm, Luleå, Gävle, Broby, Karlstad. Gruppfoto, interiör. A 13:7, 1978:228