Textilarbeterskor på grophackning i Småland 1918

En grupp kvinnor i arbetskäder, med hackor i händerna. Exteriör. Baksidestext: Jönköpings läns skogsallmänning. Textilarbeterskor på grophackning, Sörhyttan 1918. A 14, II:62, 1978:384