Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911, baksida

Baksida till fotot Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911, med namnen på de 12 rösträttsmarskalkarna. A 67:6, 1978:997