Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911

Rösträttskongressen i Stockholm 12-17 juni 1911. 12 studentmarskalkar utanför en byggnad (Stockholms stadshus?), i mitten ett standar med texten International Woman Suffrage Alliance - Hustice. Från vänster till höger: Märta Tamm, Lydia Matsson, Beth Hennings, Elin Odencrantz, Karin Pettersson, Alfhild Lamm, Barbro Wästberg, Elin Svanström, Eva Andén, Emmy Helander, Ida Fischer, Maja Cronquist. Marskalkarna har långa studentklänningar, studentmössor och tvåfärgade band över höger axel och knutna vid vänster höft. A 67:6, 19978:997