Namninsamlingen 1913

Namninsamling för kvinnlig rösträtt. Elin Wägner, 1882-1949, vid de insamlade namnen. A 48a K:2 FP