Studentspex, 1910

Gruppfoto, interiör. Tre utklädda kvinnor. Två utklädda som män i frack, en kvinna i någon typ av landskapsdräkt(?), troligtvis föreställande Nora i Ett dockhem". Baksidestext: "Ett dockhem". Spexet våren 1910" "Beth Hennings, Polly Fryklund, Elin Odencrantz" "Tillhör Beth Hennings" A4:19