Strängnäs FKPR, rösträttsvykort

Vykort, foto. Tre vitklädda kvinnor i spetsen för en demonstration. Ett standar med texten "Strängnäs F.K.P.R., Rösträtt för kvinnor". Vid vänster vägkant några åskådare. Foto i oval, för övrigt tom yta. Baksida: Brevkort, ingen text eller adressat. A 10:4, 1978:511