Finland, Norge ..., rösträttsvykort

Vykort, teckning. Två sittande flickor framför vapensköldar för Finland respektive Norge. En stående flicka till höger, däremellan ett stående, svenskt, lejon. Text, överst till höger: God Jul. Nederst: Rösträtt för kvinnor. A 10:6