Stöd med ditt namn..., rösträttsvykort

Vykort. På övre delen en medaljong med Justitia med vågskålar och texten Jus suffragii. Utanför denna texten "Stöd med ditt namn kravet på full medborgarrätt för Sveriges kvinnor". Nedre delen en karta över Norden och texten "Politisk rösträtt för kvinnor: Genomförd (mörkgul = Norge och Finland) Väntas snart genomförd (ljusgul = Danmark) Icke genomförd" (vit, = Sverige)". A 10:6